Belangrijke informatie over uw hekwerk of afrastering


De keuze van de juiste omheining

Om de juiste omheining te kiezen, moet met veel zaken rekening worden gehouden. De regelgeving voor het plaatsen van omheiningen moet bijvoorbeeld worden nageleefd en bij het omheinen van dieren moet erop worden gelet welke componenten de beste en veiligste oplossing bieden. Bepaalde oplossingen voor omheiningen zijn geschikt voor één specifieke diersoort maar niet voor andere soorten.

Zelf de omheining plaatsen of door professionals laten doen?

Zelf de omheining plaatsen of door professionals laten doen?

Nadat u uw gewenste oplossing voor een omheining heeft gevonden, moet u besluiten of u deze zelf plaatst of dit door een vakbedrijf laat uitvoeren.

Een professionele omheiningsmonteur beschikt over de juiste machines en gereedschappen en kan behulpzaam zijn bij het verkrijgen van informatie; bijvoorbeeld over kabels die in de grond liggen.

Op deze pagina's hebben we geprobeerd de relevante informatie over het kiezen en het plaatsen van omheiningen bij elkaar te brengen en we hopen dat we hiermee enkele van uw vragen hebben beantwoord. Uiteraard staat Poda voor u klaar om verdere vragen te beantwoorden.