Poda garantie kent zijn gelijke niet


3 jaar garantie op schrikdraadapparaten

(art. nrs. 10300 - 10396)

Op alle schrikdraadapparaten van Gallagher krijgt u 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt niet diefstal, blikseminslag, waterschade en schade na onjuiste gebruik.

8 jaar garantie op drinkbak Super van Poda

(art. nrs. 70502 en 701002)

Bij breuk van een drinkbak Super binnen 8 jaar na datum van aankoop wordt de drinkbak vervangen door een nieuw exemplaar. Voorwaarde hiervoor is dat de drinkbak volgens de voorschriften, uitsluitend als drinkbak voor dieren en in de open lucht (niet in de stal) is gebruikt. De drinkbak mag bovendien niet met inhoud zijn vervoerd en moet op een vaste, vlakke ondergrond hebben gestaan. De garantie dekt ook geen breuken die zijn veroorzaakt door dieren die zich in de drinkbak bevonden.

15 jaar garantie op gealuminiseerd (High Tensile) staaldraad

(art. nrs. 2000 + 2002)

Wij garanderen de kwaliteit en de functionaliteit van het gealuminiseerd staaldraad. De garantie geldt voor roesten binnen de garantietermijn. Wanneer bij correct gebruik de draad toch gaat roesten, wordt het verroeste draad vervangen door nieuw draad. De garantie dekt alleen het draad en niet de eventuele montagekosten of gevolgschade. De gedekte waarde daalt jaarlijks met 6,6%. Voor u betekent dit dat indien de draad slechts 7,5 jaar heeft standgehouden, u een nieuwe draad krijgt voor de halve prijs.

20 jaar garantie op Isolatorwood

(art. nrs. 34759 - 347735)

Wij geven een garantie van 20 jaar vanaf de datum van aankoop op Isolatorwood. De garantie houdt in dat we bij rottingsverschijnselen binnen de garantietermijn het verrotte Isolatorwood vervangen. De garantie dekt alleen de palen en liggers en niet de eventuele montagekosten of gevolgschade. De gedekte waarde daalt jaarlijks met 5%. Voor u betekent dit dat indien een paal of ligger slechts 10 jaar heeft standgehouden, u een nieuwe paal of ligger krijgt voor de halve prijs.

20 jaar garantie op onder druk geïmpregneerde houten palen

(art. nrs. 306150 – 316305)

Wij garanderen de levensduur en functionaliteit van onze geïmpregneerde houten palen gedurende 20 jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie houdt in dat we bij rottingsverschijnselen binnen de garantietermijn verrotte palen vervangen. De garantie dekt alleen de palen en niet de eventuele montagekosten of gevolgschade. De gedekte waarde is de eerste 10 jaar 100%. Vanaf het 11e jaar daalt de gedekte waarde jaarlijks met 10%. Voor u betekent dit dat indien een paal slechts 15 jaar heeft standgehouden, u een nieuwe paal krijgt voor de halve prijs.

10 jaar garantie op tuinafscheiding LUX

(art. nrs. 2608003 - 262004, echter niet 2610001 en 2618006)

Wij geven garantie op de kwaliteit van het draad. De garantie geldt voor roesten binnen de garantietermijn. Wanneer bij correct gebruik van de draad dit toch gaat roesten, wordt het verroeste draad vervangen door nieuw draad. De garantie dekt alleen het draad en niet de eventuele montagekosten of gevolgschade. De gedekte waarde daalt jaarlijks met 5%. Voor u betekent dit dat indien het draad slechts 10 jaar heeft standgehouden, u nieuw draad krijgt voor de halve prijs.

Documentatie

Uw originele aankoopbewijs is tevens uw garantiebewijs. Bewaar deze daarom goed.


 


 

Download