Poda garantie kent zijn gelijke niet


3 jaar garantie op schrikdraadapparaten

Op alle Gallagher schrikdraadapparaten krijgt u 3 jaar fabrieksgarantie vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt geen diefstal, waterschade, blikseminslag of schade die wordt toegebracht door oneigenlijk gebruik.

8 jaar garantie op Poda Super drinkbakken

(Art. Nr. 70502 en 701002)

Bij breuk van de Poda Super drinkbak binnen 8 jaar vanaf de aankoopdatum wordt de waterbak tegen een nieuwe omgewisseld. Voorwaarde is dat de waterbak conform de Poda voorschriften is geïnstalleerd en uitsluitend en alleen als waterbak voor dieren buiten gebruikt wordt (dus niet in stallen of ergens binnen). De waterbak mag niet vervoerd worden wanneer het gevuld is met water. Tevens dient de waterbak op een vaste en vlakke ondergrong geïnstalleerd te zijn. Schade door toedoen van dieren valt niet onder de garantie.

10 jaar garantie op Dallas omheining

Wij garanderen dat de Dallas omheining 10 jaar meegaat vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt voor breuken, abnormale vervorming en verkleuring bij normaal gebruik van de omheining. De dekking daalt jaarlijks met 5 procentpunten en de garantie geldt uitsluitend voor palen en liggers, niet voor eventuele montage of gevolgschade. De omheining mag niet gelakt zijn of anderszins behandeld zijn.

10 jaar garantie op High Tensile Hippolux

Wij garanderen de kwaliteit en de functionaliteit van het draad. De garantie geldt voor het roesten binnen de garantieperiode. Mocht bij correct gebruik van de draad deze toch gaan roesten dan wordt de verroeste draad vervangen door nieuw draad. De garantie dekt alleen de draad en niet de eventuele montage of gevolgschade.

10 Jaar garantie op Poda gaas Lux

(Art. nr. 2608003 – 262004, dus niet op art. nr 2610001 en 2618006)

Poda garandeert de kwaliteit van dit product. De garantie dekt eventueel doorroesten van de draad. Bij doorroesten zal het gaas vervangen worden voor een nieuwe. De garantie dekt uitsluitend en alleen het product; eventuele montage en installatie valt niet onder de garantie. De dekking daalt jaarlijks met 5 procentpunten. Dit betekent dat in geval van doorroesten van het gaas na 10 jaar, u een nieuwe geleverd krijgt voor de helft van de prijs. 

15 jaar garantie op een gealuminiseerde (High Tensile) 2,5mm draad

(Art. Nr. 2000, 2003)

Wij garanderen de kwaliteit en de functionaliteit van het gealuminiseerde draad. De garantie geldt voor het roesten binnen de garantieperiode. Mocht bij correct gebruik van de draad deze toch gaan roesten dan wordt de verroeste draad vervangen door nieuw draad. De garantie dekt alleen de draad en niet de eventuele montage of gevolgschade. De dekking daalt jaarlijks met 6,6 procentpunten. Dit betekent dat in geval van doorroesten van het gaas na 7 1/2 jaar, u een nieuwe geleverd krijgt voor de helft van de prijs.

20 jaar garantie op Isolatorwood

Wij geven een garantie van 20 jaar op Isolatorwood, vanaf de datum van aankoop. De garantie houdt in dat we, bij rottingsverschijnselen binnen de garantietermijn, het Isolatorwood zullen vervangen. De garantie dekt alleen de palen en niet de eventuele montage of gevolgschade.

20 jaar garantie op onder hoge druk geïmpregneerde ronde palen

Wij garanderen de duurzaamheid en de functionaliteit van palen 20 jaar vanaf de datum van aankoop. De garantie houdt in dat we, bij rottingsverschijnselen binnen de garantietermijn, de palen zullen vervangen. De garantie dekt alleen de palen en niet de eventuele montage of gevolgschade. Voor zout-geïmpregneerde palen loopt de garantiedekking ieder jaar met 5 procentpunten terug. Dit betekent dat in geval van rotting van een paal van 10 jaar, u een nieuwe paal krijgt voor de helft van de prijs. Voor gecreosoteerde palen geldt een volle dekking gedurende 20 jaar.

25 Jaar garantie op FaunaWood

Wij garanderen de duurzaamheid en bruikbaarheid van de FaunaWood-palen gedurende 25 jaar vanaf de aankoopdatum. Deze garantie betekent dat wij de palen vervangen die binnen de garantieperiode zijn doorgerot. De garantie dekt uitsluitend de paal en niet eventuele montage en gevolgschade. Na 15 jaar vermindert de dekking met 10 procentpunten per jaar. Dat betekent dat als de paal 20 jaar meegaat, u een nieuwe paal voor de helft van de prijs krijgt.

Documentatie

Voor alle garanties geldt dat de originele aankoopbon moet worden getoond.


 


 

Download