Privacy- en cookiebeleid

1. Wie zijn wij?

Poda A/S is de centrale organisatie van de Poda-groep, die naast Poda A/S uit een aantal andere ondernemingen (Poda-partners) bestaat. Poda A/S verwerkt gegevens en is de gegevensverantwoordelijke zoals beschreven in dit privacy- en cookiebeleid.

Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens serieus. Bij vragen of klachten over de wijze waarop Poda A/S uw persoonlijke gegevens behandelt, kunt u contact met ons opnemen.

 

Poda A/S

Alfarvejen 48, Osted

4320 Lejre

Danmark

 

Tlf. (+45) 4634 0100

info@poda.com

www.poda.com 

Deens KvK-nr. (CVR) 70979616

 

2. Welke gegevens verzamelen wij

Poda A/S ontvangt persoonlijke gegevens wanneer personen gebruik maken van onze diensten en wanneer personen zelf hun gegevens verstrekken. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, bevatten:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonlijke gegevens die personen in hun communicatie aan ons doorgeven.

 

3. Doel van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Poda A/S verzamelt persoonlijke gegevens teneinde:

 • bestellingen en betalingen te verwerken
 • onze nieuwsbrief en overig marketingmateriaal te versturen
 • contact op te nemen met klanten als het leveren van onze diensten dit vereist
 • klanten te informeren over wijzigingen in onze producten en diensten
 • klanten de mogelijkheid te bieden een klantaccount bij ons aan te maken
 • producten en diensten aan onze klanten te leveren
 • het gedrag van de klanten op onze website te analyseren, zodat de website kan worden verbeterd en producten en diensten op de voorkeuren van de klanten kunnen worden afgestemd

 

4. De wijze waarop wij persoonlijke gegevens verwerken

Poda A/S gebruikt de volgende software en systemen voor het verwerken van persoonlijke gegevens:

Umbraco & Hostedshop

De websites en webshops zijn opgebouwd in de software Hostedshop. De persoonlijke gegevens van klanten worden hier opgeslagen om de bestellingen snel en veilig aan de juiste personen te bezorgen. Gegevens die klanten hebben verstrekt voor het aanmaken van een klantaccount, worden hier ook opgeslagen. 

Mailchimp

Dit is een provider van e-mailservice en automatisering. Mailchimp wordt gebruikt voor het verzenden van gepersonaliseerde e-mails. Persoonlijke gegevens van abonnees van nieuwsbrieven en van klanten die informatie van Poda A/S wensen te ontvangen, zijn hier opgeslagen om relevant materiaal naar hen te kunnen sturen. 

Hotjar

Hotjar is een programma om feedback en opmerkingen te ontvangen van bezoekers van de website van Poda. Klantengegevens worden hier opgeslagen zodat onze klantenservice contact kan opnemen met desbetreffende personen. 

Poda A/S gebruikt algoritmen en criteria voor het afstemmen van onlineadvertenties, maar staat niet toe dat computerprogramma's of computersystemen automatisch e-mails versturen of andere processen op basis van persoonlijke gegeven in gang zetten. In alle gevallen heeft iedere gebruiker de mogelijkheid de instellingen voor cookies en reclame op zijn/haar computer, tablet en/of smartphone aan te passen.

 

5. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Poda A/S bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Ten behoeve van deze doelen hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Orderinformatie: wordt 5 jaar bewaard op grond van wettelijke voorschriften
 • Nieuwsbriefregistratie: wordt onbeperkt bewaard om met de abonnee te kunnen blijven communiceren. Bij afmelding worden de gegevens verwijderd. 
 • Accountregistratie: na 5 jaren inactief worden de gegevens verwijderd.
 • Contactformulieren op de website: deze worden gebruikt om vragen van websitebezoekers te ontvangen. Ze worden opgeslagen om beantwoord te kunnen worden. Gegevens worden gedurende het kalenderjaar plus maximaal 2 jaar (in totaal maximaal 3 jaar) na het verzenden van het formulier bewaard.
 • Klantgegevens die schriftelijk worden aangeleverd worden direct na digitalisering vernietigd.
 • Klantgegevens die niet voor andere doelen noodzakelijk zijn, worden gedurende het kalenderjaar plus maximaal 2 jaar (in totaal maximaal 3 jaar) na de laatste transactie bewaard.
 • Geschreven recensies op de website worden bewaard zolang deze relevantie hebben. Tenzij er een verzoek tot verwijdering wordt geplaatst door de auteur.

Het bovenstaande is van toepassing, tenzij een wettelijke verplichting of (dreigend) geschil een langere bewaartijd vereist.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Poda A/S verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij delen persoonlijke gegevens uitsluitend met derden wanneer dit nodig is voor het kunnen uitvoeren van overeenkomsten met klanten en rechtmatige samenwerkingspartners en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. 

Poda-partners maken onderdeel uit van de Poda-groep. De Poda-partners zijn deskundig en staan dicht bij de klanten, en leveren zowel Poda-producten als diensten. Poda A/S stuurt persoonlijke gegevens naar de Poda-partners in de vorm van vragen over catalogi en ander informatiemateriaal, vragen over producten en diensten, directe bestellingen, wensen ten aanzien van leveringen en algemene vragen en verzoeken.

De gedeelde informatie bevat de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres die de klant aan Poda A/S heeft verstrekt aan de hand van het invullen van een formulier op de website of via een andere weg. 

Een overzicht van de Poda-partners in Nederland vindt u hier:

Nederland: https://www.poda-omheiningen.nl/contact-de-specialisten-van-poda-omheiningen/

Poda A/S is de gegevensverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verzamelen. Poda A/S gaat met ondernemingen die gegevens namens ons verwerken, gegevensverwerkingsovereenkomsten aan om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

 

7. Cookiebeleid

Soorten cookies en doelen

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de gebruiker.

Poda A/S gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en voorkeursinstellingen van de gebruiker onthouden worden. Cookies worden ook gebruikt om de website te verbeteren en het gedrag van de gebruikers bij te houden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden. Bij het eerste bezoek van de gebruiker aan de website informeren wij de gebruiker over cookies en vragen om toestemming voor het plaatsen ervan.

Cookies van derden

Cookies worden ook door Google Analytics, Facebook en Hotjar geplaatst. Het doel hiervan is om gebruikers te volgen en rapporten te genereren over de wijze waarop de website gebruikt wordt.

Poda A/S is gegevensverwerkingsovereenkomsten met deze ondernemingen aangegaan, maar is daarnaast niet aansprakelijk voor hun gegevensverwerking. We verwijzen naar de websites van de ondernemingen voor informatie over hun privacybeleid.

Afmelden voor cookies

Als gebruiker kan men zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle aan cookies gerelateerde informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, en de door uzelf aan ons verstrekte persoonsgegevens aan u te laten overdragen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info @poda.com. Poda A/S zal binnen een redelijke termijn aan het verzoek voldoen voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarder wegend belang van Poda A/S.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bescherm gevoelige gegevens in de legitimatie door bijvoorbeeld uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) door te halen / te verbergen. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Poda A/S neemt de bescherming van uw gegevens serieus. De beveiliging van de website wordt up-to-date gehouden en we nemen passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een data lek, neem dan contact op met info@poda.com.

In het geval van een data lek doet Poda A/S aangifte van het data lek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en informeert de betroffen personen, een en ander afhankelijk van de gevoeligheid van de gelekte gegevens. Dit zal onverwijld worden gedaan en uiterlijk 72 uur nadat het data lek is geconstateerd.

 

10. Wijzigingen in privacy- en cookiebeleid

Poda A/S behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Het geldende beleid kunt u altijd op deze pagina vinden. Het privacy- en cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 mei 2020.

Waarom kiezen voor Poda?

Jarenlange ervaring

Totaal concept

Wij ontzorgen het milieu

Garantie op kwaliteit