Natuurlijk duurzaam in woord en daad met Poda


Het milieubeleid van Poda

 • Wij voldoen altijd aan de geldende wetgeving en verordeningen op het gebied van milieu en natuurbehoud.
   
 • We selecteren onze leveranciers zorgvuldig en zijn continu met ze in gesprek om ervoor te zorgen dat hun werkwijze in lijn is met onze principes.
   
 • We willen in onze producten geen hout gebruiken uit ongecontroleerde houtkap. Poda Omheiningen is FSC®-gecertificeerd (Forest Stewardship Council®) en kan bewijzen dat producten afkomstig zijn uit bossen waar gecontroleerd wordt gekapt en aan duurzaam bosbeheer wordt gedaan. Wij leveren o.a. Organische palen/Ökopfosten (Poda Økopæl®) als duurzaam alternatief voor normale palen.
   
 • Ons primaire doel is respect voor de natuur.
   
 • We vinden het milieu belangrijk en werken volgens milieuvriendelijke principes – zowel wat verbruiksmaterialen betreft als bij het afvoeren van afval en restmaterialen.
   
 • Alle restmateriaal dat overblijft na montage van omheiningen wordt verzameld, gesorteerd en conform de richtlijnen afgevoerd.
   
 • Onze interne werkprocessen kenmerken zich door een efficiënt gebruikt van grondstoffen en bedrijfsmiddelen, om zo het milieu minder te belasten. Wij recyclen zoveel mogelijk – vooral karton en andere verpakkingen.
   
 • Wij staan altijd open voor nieuwe initiatieven op het gebied van natuurbehoud en milieubescherming.