Omheiningen en afrasteringen voor varkens en wildafweer


Regels voor het omheinen van scharrelvarkens

Krachtens de wetgeving voor dierenwelzijn is een dubbele afrastering nodig, waarbij de afstand tussen binnen- en buitenomheining minimaal 1,50 tot 2,00 m moet zijn.

Buitenste afrastering

De buitenste afrastering moet een hoogte van ca. 1,50 m hebben, waarbij de onderste rijen een kleine maaswijdte moeten hebben (geknoopt gaas voor wildafrasteringen). Een kleine maaswijdte zodat ook de biggetjes er niet uit kunnen en er geen kleine wilde dieren kunnen binnendringen. Om ondergraven te voorkomen, moet de afrastering 20 tot 50 cm in de grond worden ingegraven.

Binnenste afrastering

De binnenste afrastering kan worden uitgevoerd als elektrische afrastering met twee of drie stroomvoerende draden op hoogten van ca. 20, 45 en 75 cm boven de grond.

De poorten van de buitenste afrastering moeten afsluitbaar zijn en voorzien zijn van bordjes met de teksten "Verboden te voederen" en "Verboden toegang". De buitenste afrastering moet regelmatig worden gecontroleerd. Ook de binnenste omheining, de elektrische afrastering, moet regelmatig gecontroleerd worden op goede werking.

Neem contact met ons op. We adviseren u graag over het veilig en volgens de voorschriften omheinen van scharrelvarkens.

Contact Poda Omheiningen!